19 Червня,
09:35

Затверджений бюджет міста Полтава на 2016 рік

26 Лютого 2016 15:14   1103
Доходна частина міського бюджету міста Полтава на 2016 рік сформована з урахуванням змін до Податкового та Бюджетного кодексів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році.

При прогнозуванні дохідної частини на 2016 рік було враховано фактичне виконання дохідної частини бюджету за 2014 та 2015 роки, пропозиції Державної податкової інспекції у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області, управлінь виконавчого комітету Полтавської міської ради, що контролюють відповідні надходження до міського бюджету.

З урахуванням зазначеного прогнозний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік (без врахування трансфертів) розраховано в сумі 960699,0 тис. грн., у тому числі:

загальний фонд – 912221,9 тис. грн.,

спеціальний фонд – 48477,1 тис. гривень.

Розрахунок прогнозного обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням:

- встановлення нових розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 1378 гривень, з 1 травня – 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень на місяць;

- встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати;

- розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено виходячи із очікуваного споживання на 2016 рік у натуральному виразі та діючих станом на 01.01.2016 року тарифів, з урахуванням підвищення – 8,24% (по електроенергії, теплопостачанню, водопостачанню та водовідведення.

Обсяг видаткової частини міського бюджету на 2016 рік визначено у сумі 1 863 392,6 тис.грн., з ростом на 464607,2 тис.грн., або на 33,2% у порівнянні із затвердженими показниками 2015 року. У тому числі: видатки загального фонду на 2016 рік визначено в сумі 1 635 622,4 тис.грн., видатки спеціального фонду – у сумі 227 770,2 тис.грн.

Освіта

На галузь «Освіта» обсяг видатків у загальному фонді бюджету на 2016 рік передбачений у сумі 385797,4 тис. грн., у тому числі :
 • Освітня субвенція з державного бюджету міському бюджету – 205794,6 тис.грн. (з них видатки на загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми – 193855,9 тис. грн., на вечірні (змінні) школи – 2413,6 тис. грн., на спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – 9525,1 тис грн.);
 • Утримання закладів освіти та виконання міських програм за рахунок коштів міського бюджету – 180002,8 тис. грн., в тому числі на :
 • дошкільні заклади освіти – 111054,1тис. грн.;
 • загальноосвітні навчальні заклади (садові відділення) - НВК 18098,8 тис.грн.,
 • вечірню школу – 0,3 тис.грн. ;
 • спеціальні школи – 152,5 тис.грн.;
 • професійно-технічні заклади освіти – 24937,9 тис.грн.;
 • позашкільні заклади освіти – 8836,2 тис.грн.;
 • методичну роботу – 4382,3 тис.грн.;
 • централізовану бухгалтерію - 3406,8 тис.грн.;
 • групу централізованого господарського обслуговування - 913,5 тис.грн.;
 • на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування – 88,7 тис. грн.;
 • на виконання міських програм по галузі «Освіта», а саме на: Програму соціального забезпечення і соціального захисту населення м.Полтава «Турбота» на 2016 рік – 3646,5 тис.грн.; Комплексну програму розвитку освітньої галузі м. Полтава на 2016-2020р. – 900,2 тис.грн.; Міську програму оздоровлення та відпочинку дітей м. Полтава на 2015-2018 роки – 3584,1 тис.грн.; Програму створення страхового фонду документації м. Полтава на 2015-2017 роки – 0,9 тис.грн.
На заробітну плату працівникам закладів освіти та нарахування на неї видатки визначені у сумі 276471,3 тис.грн. Питома вага даних видатків у загальному обсязі асигнувань на галузь «Освіти» складає 71,7%. Обсяг видатків спеціального фонду на заробітну плату із нарахуваннями заплановано в сумі 378,1 тис.грн.

На придбання предметів постачання, матеріалів, медикаментів, продуктів харчування та утримання бюджетних установ освіти передбачено 37586,7 тис.грн. (9,7%), крім того, 24873,2 тис.грн. - зі спеціального фонду.

По дитячих дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх навчально-виховних комплексах від батьківської плати звільнені батьки наступних категорій дітей: учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, один з батьків загинув під час проведення антитерористичної операції, з малозабезпечених сімей, які знаходяться під опікою, з багатодітних сімей, з вадами у фізичному і розумовому розвитку (в тому числі вихованців дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу).

Батьківська плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах становить 60 відсотків від загальної вартості харчування на день.

На оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв із загального фонду заплановано 65617,2 тис.грн. (17,0 %), 24,6 тис. грн. - зі спеціального фонду.

На галузь «Освіта» обсяг видатків по спеціальному фонду бюджету на 2016 рік передбачений у сумі 26169,5 тис. грн., у тому числі:
 • надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами визначені в сумі 25334,9 тис.грн.;
 • капітальне придбання по Комплексній програмі розвитку освітньої галузі м. Полтава на 2016-2020р. - 149,5 тис.грн. ;
 • капітальні видатки на капітальний ремонт - 665,1 тис.грн.;
 • капітальні видатки на капітальний ремонт огорожі та благоустрій прилеглої території гімназії №32 – 20,0 тис.грн.
Охорона здоров'я

Обсяг видатків на галузь «Охорона здоров'я» передбачений у сумі 267648,8 тис. грн., у тому числі 259 220,2 тис. грн. по загальному фонду (із них за рахунок медичної субвенції із державного бюджету – 193 662,7 тис. грн.) та 8428,6 тис. грн. по спеціальному фонду, у тому числі передбачені видатки на капітальні придбання у сумі 3153 тис. грн..

При цьому, обсяг видатків загального фонду на заробітну плату із нарахуваннями заплановано у сумі 199 393.6 тис. грн. відповідно до нових розмірів мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки. Питома вага даних видатків у загальному обсязі асигнувань на галузь «Охорони здоров'я» складає 75%.

На придбання медикаментів передбачено 12 940,8 тис. грн., що складає 4,9 відсотки від загальної суми видатків на галузь, на придбання продуктів харчування – 2 969,0 тис. грн. або 1,1% відповідно.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по лікувально-профілактичних закладах враховані у повному обсязі в сумі 27 058,7 тис. грн., що відповідає 10,3% у структурі загального обсягу видатків.

Видатки на підвищення кваліфікації працівників – 34,7 тис. грн..

Видатки на придбання пільгових медикаментів та зубопротезування для пільгових категорій населення складають 3 438,1 тис. грн., пільгові пенсії — 422,0 тис. грн..

Інші поточні видатки по галузі складають 5 630,9 тис. грн..

По спеціальному фонду на 2016 рік передбачені надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із функціональними повноваженнями, надходження від оренди та реалізації майна в загальному розмірі 5 275,6 тис. грн..

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Обсяг коштів на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачено у сумі 71683,6 тис.грн. у тому числі по загальному фонду видатки визначено у сумі 70943,6 тис.грн., по спеціальному фонду визначено 740,0 тис.грн. З цих коштів на утримання трьох районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено 15863,1 тис.грн., на компенсацію фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами – 1324,2 тис.грн., на утримання міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 3618,3 тис.грн. з них по загальному фонду видатки передбачено – 2878,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 740,0 тис.грн.

На реалізацію заходів проекту Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава «Турбота» пропонується використати кошти у сумі 42614,4 тис.грн.

На молодіжні програми з міського бюджету на 2016 рік пропонується затвердити 7981,0 тис.грн. В загальному обсязі видатків передбачено утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (1532,8 тис.грн.), соціальні програми і заходи з питань сім'ї, дітей та молоді (2318,2 тис.грн), оздоровлення дітей у заміському оздоровчому таборі «Олімпійські надії» та інших закладах літнього оздоровлення та відпочинку – 3800,0 тис.грн. Пропонується продовження виплат стипендії міського голови найкращим студентам вищих навчальних закладів (330,0 тис.грн.).

Культура

Видатки міського бюджету по галузі «Культура і мистецтво» на 2016 рік передбачені у сумі 54 949,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 47967,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 6982,0 тис.грн., з них за рахунок власних надходжень – 3982,0 тис.грн., та капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 3 000,0 тис.грн., в тому числі:
 • 33,0 тис.грн. – придбання музичної апаратури для Міського будинку культури;
 • 317,0 тис. грн. – централізованій бібліотечній системі;
 • 1 200,0 тис.грн. – на капітальний ремонт даху музею Котляревського;
 • 1 400,0 тис.грн. – на капітальний ремонт Художньої школи;
 • 50,0 тис.грн. – на придбання комп'ютерної техніки централізованій бухгалтерії.
Видатки загального фонду на заробітну плату працівникам культури з нарахуваннями на неї передбачені у сумі 35 571,4 тис.грн., крім того, на оплату громадських робіт – 221,1 тис.грн.

На фінансову підтримку закладів культури (міського духового оркестру «Полтава», парку культури та відпочинку «Перемога») передбачається використати 2 004,8 тис.грн., з них на оплату громадських робіт – 124,6 тис.грн.

На функціонування централізованої бібліотечної системи з 17 філіями передбачені видатки із загального фонду у сумі 6 064,2 тис.грн. та коштів спеціального фонду у сумі 80,0 тис.грн.,

Для забезпечення функціонування 5 музейних закладів (музеї та заповідник) передбачається 6 311,4 тис.грн., з них на оплату громадських робіт – 96,5 тис.грн. із загального фонду та 730 тис.грн. зі спеціального фонду.

Для забезпечення діяльності міського будинку культури з філіями передбачені видатки із загального фонду у сумі 2 938,2 тис.грн. та 810,0 тис.грн. зі спеціального фонду.

На утримання 5 шкіл естетичного виховання передбачається 26 134,2 тис.грн. із загального фонду та 2 362,0 тис.грн. зі спеціального фонду.

На забезпечення централізованої бухгалтерії та проведення заходів по загальному фонду передбачено кошти в сумі 4 735,8 тис.грн. по загальному фонду та 50,0 тис.грн. по спеціальному фонду.

Крім того, для функціонування комунального підприємства «Палац дозвілля» передбачені видатки із загального фонду на надання фінансової підтримки у сумі 883,5 тис.грн.

Фізична культура і спорт

На фінансування установ фізичної культури та спорту затверджено 21247,4 тис.грн. по загальному та 3274,7 тис.грн. по спеціальному фондах.

Видатки загального фонду на оплату праці працівникам фізичної культури передбачені у сумі 10361,2 тис.грн.

У загальному обсязі коштів передбачені асигнування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (1570,0 тис.грн.), утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (16638,0 тис грн.), центру «Спорт для всіх» (569,5 тис.грн), централізовану бухгалтерію (382,0 тис.грн.).

Крім того, передбачені кошти на утримання спортивного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Олімпійські надії» (2087,9 тис. грн.). Буде продовжено виплату стипендії міського голови видатним спортсменам міста (72,0 тис.грн.).

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство міста планується використати 132373,8 тис.грн., в тому числі:
 • на благоустрій міста – 84661,2 тис.грн.,
 • капітальний ремонт житлового фонду – 25099,0 тис.грн.,
 • житлово-експлуатаційне господарство – 8700,0 тис.грн.,
 • дотацію житлово-комунальному господарству – 13913,6 тис.грн..
На інші заходи у сфері електротранспорту передбачено 25000,0 тис.грн.

Будівництво


На капітальні вкладення передбачається використати 26537,2 тис.грн.

На виконання Програми розроблення та оновлення містобудівної документації для м. Полтава на 2016-2017 роки – 546,2 тис.грн.

Видатки, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності

На фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг передбачені кошти в сумі 156498,9 тис.грн., в тому числі: на поточний ремонт – 42218,9 тис.грн., на капітальний – 114280,0 тис.грн.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

На виконання Програми розвитку підприємництва в м. Полтава на 2015-2016 роки передбачені кошти у сумі 300,0 тис.грн.

Внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності передбачені в сумі 265,0 тис.грн.

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища на 2016 рік запланований у сумі 459,3 тис. грн. на виконання Програми охорони довкілля в місті Полтава на 2012-2016 роки, в тому числі:
 • 316,3 тис. грн. - на проведення заходів з озеленення вулиць міста;
 • 88,5 тис.грн. - на проведення заходів по галузі охорони здоров'я;
 • 24,5 тис. грн. - на проведення заходів по галузі «Освіта»;
 • 30,0 тис. грн. - на проведення заходів, які здійснюються інспекцією по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. 
Засоби масової інформації

На виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Полтава та фінансової підтримки засобів масової інформації затверджено 1550,0 тис.грн., з них 341,0 тис.грн. – на телебачення, 199, 0 тис. грн. – на радіомовлення, 1010,0 тис.грн. – на періодичні друковані видання ( в т. ч. 940, 0 тис грн.. – на фінансову підтримку комунальної газети «Полтавський вісник»).

Землеустрій


На продовження виконання робіт, пов'язаних із земельною реформою по оновленню грошової оцінки землі, – 450,0 тис.грн., проведення за рахунок коштів спеціального фонду підготовки земельних ділянок та прав на них до продажу на земельних торгах та під об'єктами нерухомості, що є власністю покупців, – 100,0 тис.грн.

Заходи з організації рятування на водах

На 2016 рік передбачені видатки у сумі 1222,6 тис.грн. на виконання «Програми з організації заходів попередження загибелі та рятування людей на водних об'єктах, розташованих на території м. Полтава на 2015-2017 роки», яка здійснюється КО «Рятувально-водолазна служба Полтавської міської ради». За рахунок загального фонду передбачені видатки в сумі 1130,6 тис.грн., бюджету розвитку – 72,0 тис.грн., власні надходження організації – 20,0 тис.грн.

Інші видатки

На реалізацію заходів Програм:
 • розвитку та удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту на 2014-2016 роки передбачено 299,2 тис.грн.,
 • удосконалення міської ланки регіональної системи централізованого оповіщення населення, органів місцевого самоврядування та керівного складу цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях м. Полтава на 2014-2016 роки – 232,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 132,5 тис.грн.,
 • Програми забезпечення пожежної безпеки м.Полтави на 2016 –2020 роки – 50,0 тис.грн.,
 • розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтава на 2016 рік – 190,0 тис.грн.,
 • забезпечення придбання нагородних матеріалів та іміджевої продукції на 2016рік – 138,1 тис.грн.,
 • партиципаторного бюджету міста – 60,0 тис.грн.,
 • соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава «Турбота» – 995,8 тис.грн.,
 • розвитку культури – 883,5 тис.грн.,
 • Комплексної програми розвитку освітньої галузі м. Полтава на 2016-2020р. – 949,6 тис.грн.,
 • програми управління об'єктами нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Полтава на 2015-2017 роки – 300,0 тис.грн.,
 • програми розроблення та оновлення містобудівної документації для м. Полтава на 2016-2017 роки – 11,2 тис.грн.,
 • на забезпечення єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста впровадження програми стосовно сплати земельного податку та впровадження програми стосовно сплати земельного податку – 104872 грн.,
 • відшкодування шкоди по рішенню суду – 22,1 тис.грн.
Бюджетом передбачено обсяг резервного фонду міського бюджету в сумі 12056,150 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету

В бюджеті міста на 2016 рік передбачені субвенції із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам в загальній сумі 501839,0 тис.грн., у тому числі на:
 • виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу у сумі 247129,5 тис.грн.;
 • надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 253854,3 тис.грн.;
 • надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 27,3 тис.грн.;
 • виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 827,9 тис.грн.
Полтавська міська рада
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:00,   379
У Полтавській області за добу зареєстровано 98 повідомлень стосовно злочинних посягань.
15 Грудня 15:07,   373
У залі засідань райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Головував перший заступник голови районно ...
15 Грудня 14:41,   332
На позачерговому засіданні виконавчий комітет розглянув питання, що стосувалося отримання пільгового кредиту на придбання квартири для учасника АТО.
15 Грудня 08:42,   319
Аналіз перебігу виборчої кампанії у Мачухівській громаді провела Громадянська мережа ОПОРА.
14 Грудня 16:53,   199
Кременчуцьку міську раду відвідали учні 9-х класів КНВК №5 імені Т.Г. Шевченка, які беруть участь у проекті в рамках навчального закладу «Разом до успіху». ...
14 Грудня 16:00,   195
У Полтавській області за добу зареєстровано 88 повідомлень стосовно злочинних посягань.
14 Грудня 15:15,   205
У Кременчуці в районі залізничного вокзалу встановлено новий сучасний пункт обігріву, виготовлений ТОВ «Інструментальний завод», дочірнім підприємством ПАТ «Крюкі ...
14 Грудня 11:33,   203
У Кременчуці розглядають можливість надання нової послуги виховання дитини.
14 Грудня 10:40,   234
Голова райдержадміністрації Олексій Матюшенко провів важливу зустріч із із заступником командувача Сухопутних військ України по тиловому забезпеченню. ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".

Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!

Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.

© 2004-2018 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт
Про нас
|
Розміщення реклами
|
Контакти
|
Зворотній зв'язок